Teenused

Pakume oma klientidele võimalust jätta hobuste ülalpidamisega seotud mured meie kanda ning saada osa ainult hobustega kaasnevatest rõõmudest.

Hobuste majutamiseks on meil kolm omavahel ühendatud talli, kuhu mahub kokku 80 hobust. Kõikides tallides on aknad ning piisavalt värsket õhku. Allapanuks kasutame saepuru. Tallides paiknevad sadularuumid, hobuste pesuruumid, hobusevarustuse pesuruum koos pesumasinaga ning ruum hobuste rautamiseks.

Hobuste täisülalpidamine sisaldab hobuste majutamist, söötmist, jootmist ning hobusebokside koristamist. Hobuste söötmine toimub kolm korda päevas ning põhimenüü sisaldab heina ja kaera (vastavalt kuni 10 kg ja kuni 6 kg ööpäevas). Samuti on võimalik kliendi poolt toodud lisasöötade pakkumine toitlustamise käigus. Hobusebokside koristamine toimub iga päev.  

Tallide kõrval on rohkem kui 10 hektarit maad, kuhu on rajatud suur murukattega võistlusväljak, maastikurada ning 10 koplit. Piisava nõudluse korral on võimalik uute koplite rajamine.  

Ratsutada saab 33×43 m suuruses liivapinnasega sisemaneeþis, 0,5 hektari suurusel liivapinnasega välisväljakul, maastikurajal ning soovi korral vabas looduses (näiteks Klooga randa). Kasutada saab takistuste komplekti ja koolisõiduaeda.

Klientide käsutuses on renoveeritud riietusruumid koos dušširuumide, sauna ja riidekappidega. Olemas on ka kohvik ning rajamisel väike hobusetarvikute müügikoht.

Koostöös kogenud ratsastajatega pakume klientidele lisaks hobuse täisülalpidamisele ka hobuse koolitamis- ning treeningteenust. See on suurepärane võimalus pingelise ajagraafikuga hobusesõpradele, kellel alati ei pruugi olla piisavalt aega hobusega tegelemiseks. Samuti tasub seda võimalust kaaluda Lõuna-Soome hobusesõpradel, kellest paikneme vaid mõnetunnise teekonna kaugusel, kuid hobuse ülalpidamise ja õpetamise kulud on oluliselt väiksemad kui Soomes.

Lisateenustena pakume ka näiteks kogu maneeþi rentimist, sünnipäevade ja ekskursioonide korraldamist, ratsutamisvõimalust koostöös Niitvälja Ratsakooliga jpm. Võtke meiega ühendust ja andke teada oma soovidest.

Jääme Teid ootama!